Carta de Serveis: Les Vacances Inclusives

Les Vacances Inclusives

El Servei de Vacances Inclusives consisteix en estades de curta durada, amb pernoctacions incloses, per Setmana Santa, l’Estiu i l’Hivern. Les organitzem de manera que les persones que hi participen siguin els autèntics protagonistes de les activitats i convisquin amb altres persones de l’entorn social i comunitari amb la més absoluta normalitat.

afadis vacances inclusives

Les vacances són un element clau de la nostra societat, que van íntimament lligades al benestar i a la qualitat de vida de les persones. Durant les vacances fomentem la cohesió social, la participació i la convivència amb l'entorn mitjançant un ampli ventall d’activitats lúdiques i socioculturals adaptades i adequades als diferents nivells d'autonomia.