Carta de Serveis: El Servei d’Atenció i Orientació a Famílies

El Servei d’Atenció i Orientació a Famílies

El Servei d’Atenció, Tractament i Orientació d’Afadis ofereix informació i acompanyament a les famílies sòcies de l’entitat, sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’àmbit de la discapacitat.

  • Servei de referència en assessorament i acompanyament personal, grupal, social, jurídica, etc.
  • Servei de proximitat, personal i proper
  • Confidencialitat i rigorositat professional
  • Procés d’acompanyament vinculat a un sol professional
  • Estreta coordinació amb la xarxa de serveis territorials
  • Canalització de necessitats i organització de serveis: formacions, xerrades didàctiques, etc.​
afadis_serveis_families