Carta de Serveis: El Centre Ocupacional

El Centre Ocupacional

El Servei de Teràpia Ocupacional d’AFADIS Baix Montseny és un servei diürn adreçat a persones amb diversitat funcional majors de 18 anys que requereixen una intensa, periòdica o puntual atenció en les activitats de la vida quotidiana i en el desenvolupament d’hàbits de salut (a nivell psicopedagògic, social i personal).

El nostre model assistencial, basat en l’estratègia de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), posa a les persones al centre del procés d’atenció, amb l’objectiu de millorar la seva salut, qualitat de vida i benestar, respectant la seva dignitat i drets, així com les seves necessitats, preferències, valors i experiències. Comptem amb la participació activa de cada persona, com un igual en la planificació, en el desenvolupament i en l’avaluació en el procés d’atenció. Els professionals del centre desenvolupem una intervenció professional de qualitat que no només contribueix al benestar de les persones, a augmentar la seva qualitat de vida i a l’autocura, sinó que, a més, pretén que la persona tingui un projecte vital de futur, construït des de la màxima autonomia possible, en el seu propi entorn i independentment del problema de salut que se li pressuposi. Els horaris d’atenció del STO són, de dilluns a divendres, de 9h a 17h.

Els professionals del centre desenvolupem una intervenció professional de qualitat que no només contribueix al benestar de les persones, a augmentar la seva qualitat de vida i a l’autocura, sinó que, a més, pretén que la persona tingui un projecte vital de futur, construït des de la màxima autonomia possible, en el seu propi entorn i independentment del problema de salut que se li pressuposi.

Els horaris d’atenció del STO són, de dilluns a divendres, de 9h a 17h.

El Centre Ocupacional inclou aquests serveis:

Activitats terapèutiques

D’ajustament personal: tenen per objecte potenciar les capacitats dels usuaris, mitjançant una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l'entorn cívic i social, així com garantir un òptim desenvolupament de la persona en tots els nivells possibles. Algunes d’aquestes activitats les duem a terme a la comunitat, fent ús d’instal·lacions municipals i espais públics o col·laborant en activitats organitzades per altres entitats, o al mateix servei amb grups, segons es consideri, més o menys reduïts en nombre. Exemples: activitats físiques i de salut; activitats lúdiques i de socialització; festes i tradicions en la comunitat; activitats d’actualitat; activitats d’estimulació cognitiva i d’habilitats comunicatives i socials; activitats d’hàbits d’higiene, manteniment i neteja de l’entorn; psicomotricitat, musicoteràpia, TIC i sessions d’atenció individualitzada, etc.

D’ocupació terapèutica: orientades a assolir hàbits, adquirir habilitats, promoure la pròpia autonomia i el treball en grup. Son aquelles tasques mitjançant les quals l’usuari pren consciència de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori. Alguns exemples inclouen: activitats de manipulació (costura, pintura, dibuix...), artesania, activitats de manteniment, entre d’altres.

Activitats de suport social

La treballadora social de centre ofereix informació i acompanyament social a les persones i famílies del STO. Mitjançant entrevistes i seguiment social, informa sobre els recursos socials i prestacions de la administració pública i recursos del territori. També es coordina amb els serveis socials del territori per a coordinar l’atenció de les persones usuàries i participa de les valoracions interdisciplinaris del centre.

afadis-esplai

Suport a les Activitats de la Vida Diària (AVD)

El suport en les activitats de la vida diària conforma el cor del nostre servei, degut a la seva raó de ser. L’objectiu de l’acompanyament en les AVD consisteix en mantenir o millorar les habilitats ocupacionals, garantint alhora la màxima integració social i la millora substancial de la qualitat de vida.

Psicologia

L’objecte d’aquest servei és garantir que la persona beneficiària assoleixi la màxima autonomia i el ple desenvolupament en totes les seves vessants (física, emocional, cognitiva i social), així com comptar amb el màxim recolzament i suport del seu entorn familiar més immediat, i de la comunitat on viu.

afadis esplai

Fisioteràpia

El servei de fisioteràpia es realitza de forma individualitzada i grupal mitjançant grups de psicomotricitat. L’objectiu és mantenir i rehabilitar la capacitat funcional de les persones i establir les pautes de mobilitat de forma individualitzada.